Cookies
 Glemt adgangskode?

Vilkår


At benytte Atletik & Motion betyder, at du har læst og accepterer at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer at overholde disse vilkår skal du ikke bruge eller tilgå Atletik & Motion.

Hvis der foretages ændringer i disse vilkår, vil Atletik & Motion notifisere brugerne.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE INFORMATIONER VEDRØRENDE DINE RETSLIGE FORPLIGTELSER.

Konto

Når du bruger Atletik & Motion, accepterer du at være fuldt ansvarlig for al brug af din bruger-konto, og for enhver handling, der finder sted ved brug af din bruger-konto. Du accepterer, at ingen materialer af enhver art indsendt gennem din konto eller på anden måde indsendt gennem Atletik & Motion vil krænke rettigheder af tredjemand.

Indhold

Alt indhold på atletik-motion.dk er Atletik & Motion ejendom eller dets brugere med alle rettigheder forbeholdt. Indholdet må ikke kopieres, genbruges eller sælges i nogen form. Dette gælder ikke for dit eget bruger-indhold, som du lovligt lægger på Atletik & Motion. Enhver form for data mining, brug af robotter eller lignende dataindsamling eller udvindings-metoder er strengt forbudt. Enhver brug af Atletik & Motion undtagen brug som er udtrykkeligt tilladt i disse betingelser, er strengt forbudt. Intet i disse betingelser skal opfattes som en overdragelse af licens til immaterielle ejendomsretter. Denne licens er genkaldelig til enhver tid uden varsel og med eller uden årsag.

Varemærker

Atletik & Motion, atletik-motion.dk og andet Atletik & Motion-indhold er varemærker tilhørende Atletik & Motion.

Bruger-adfærd

Du accepterer, at du ikke vil bruge Atletik & Motion til at:
  • indsamle kontaktinformationer fra andre brugere til et formål der ikke er relaterende til din klub eller til ulovlige formål samt udsendelse af spam.
  • bruge Atletik & Motion på nogen som helst ulovlig måde, eller på nogen anden måde, der vil kunne skade Atletik & Motion eller andre personer på nogen måde.
  • bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto til at skabe en falsk identitet på Atletik & Motion.

Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre Atletik & Motion brugere. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at overvåge tvister mellem dig og andre brugere.

Bruger-indhold

Du er alene ansvarlig for alt bruger-indhold, som du lægger på Atletik & Motion og / eller deler med andre brugere. Du kan ikke lægge bruger-indhold på Atletik & Motion, som du ikke har tilladelse til at lægge på. Du forstår og accepterer, at Atletik & Motion administratorer kan gennemgå alt bruger-indhold og kan når som helst og uden varsel slette eller fjerne ethvert indhold uanset årsag eller uden årsag, herunder bruger-indhold, som det kun er Atletik & Motion, der har vurderet overtræder disse Betingelser. Du er alene ansvarlig for at oprette sikkerhedskopier og erstatte ethvert indhold du lægger på eller opbevarer på Atletik & Motion.

Når du lægger indhold på Atletik & Motion, godkender du os til at foretage sådanne kopier deraf, som vi finder nødvendige for at facilitere indhold på Atletik & Motion. Ved at lægge indhold på Atletik & Motion, samtykker du automatisk i, at du har ret til at tildele Atletik & Motion en uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global licens (med ret til at viderelicensere) til at bruge, kopiere, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og distribuere dette indhold til ethvert formål, kommercielt, reklame, eller på anden måde, på eller i forbindelse med Atletik & Motion eller marketing heraf, og til at udarbejde afledte værker heraf, eller inkorporere i andre værker, sådan indhold, og give licens til og tillade underlicenser af ovenstående. Du kan fjerne dit indhold fra websitet til enhver tid. Hvis du vælger at fjerne dit indhold, vil licensen givet ovenfor automatisk udløbe, men du tillader, at selskabet kan beholde kopier af dit indhold som en del af en sikkerhedskopi. Atletik & Motion gør ikke ejerskab over dit indhold. Du vil bevare det fulde ejerskab af alt dit indhold, og alle immaterielle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dit indhold.

Tredjeparts-indhold

Atletik & Motion indeholder links til tredjeparts websteder eller andet indhold eller ting tilhørerende eller kommende fra tredjemand. Tredjepartsindhold er ikke undersøgt eller kontrolleret på nogen måde af Atletik & Motion og Atletik & Motion er ikke ansvarlige for nogen form for tredjeparts websteder eller andet indhold tilgængeligt via Atletik & Motion på nogen måde. Inkludering af, linke til eller tillade anvendelse eller installation af en tredjeparts websted eller en tredjeparts programmer, software eller indhold, er ikke ensbetydende med godkendelse eller opbakning af Atletik & Motion. Hvis du beslutter at forlade Atletik & Motion og tilegner dig adgang til tredjeparts websteder eller andet indhold, gør du det på egen risiko, og du bør være opmærksom på, at vores forhold ikke længere gælder.

Webshops på Atletik & Motion - ansvarsfraskrivelse

Webshopindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger såsom navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i webshops under Atletik & Motion. Herudover er webshopindehaveren ansvarlig for, at webshops under Atletik & Motion overholder gældende love og regler for e-handel på internettet herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabsmæssige regler samt regler for forbrugerbeskyttelse.

Kundernes brug af webshops hos Atletik & Motion sker på eget ansvar. Dvs. at Atletik & Motion påtager sig intet ansvar for e-handler foretaget på webshops hos Atletik & Motion. Atletik & Motion er ej heller ansvarlig for brugernes forhold og drift af webshoppen, og webshopindehaveren er forpligtet til at holde Atletik & Motion skadesløs over for krav fremsat som følge heraf. Det er webshopindehaverens eget ansvar, at lovligheden af data i webshops hos Atletik & Motion følger den lovgivningen og overholder de etiske regler omkring brug af Internettet. Atletik & Motion påtager sig intet ansvar for driftstab, tabt erhvervsfortjeneste eller andre indirekte tab som følge af systemnedbrud, force majeure eller anden form for manglende levering af data hos Atletik & Motion.

Handelsbetingelser for tilmeldinger

Nedenfor kan du læse om tilmeldinger og køb på nettet – via AtletikOgMotion.dk

Kontaktoplysninger

Handel på dette site sker hos:

Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Telefon: 4326 2308
E-mail: daf@dansk-atletik.dk

CVR: nr. 46217128

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK).

Betalingsmidler
Følgende betalingsmidler accepteres på sitet: Dankort og eDankort

  

Når du betaler med betalingskort skal du indtaste dit kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.

Net-betaling & sikkerhed
Alle kortdata sendes krypteret direkte til PBS (Nets) og lagres af sikkerhedsmæssige grunde ikke hos Dansk Atletik Forbund.
Læs mere om betaling på Internettet på www.betaling.dk (info-side drevet af PBS).

Forbehold
Vi tager forbehold for bl.a. trykfejl, gebyrstørrelser, moms- og afgiftsændringer samt aflysninger.

Levering
Der er ingen fysisk levering

Tredjepartsannonceleverandører

Vi bruger tredjepartsannonceringsvirksomheder til at vise annoncer, når du besøger vores websted (herunder Google). Disse virksomheder kan bruge oplysninger (ikke dit navn, din adresse, din e-mail-adresse eller dit telefonnummer) om dine besøg på dette og andre websteder med det formål at levere annoncer om varer og tjenester, der måtte have din interesse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne praksis og vil vide noget om dine valg i forhold til ikke at lade disse virksomheder bruge disse oplysninger, skal du klikke her. Du kan finde yderligere oplysninger i Appendiks A i NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF). Bemærk, at Network Advertising Initiative til enhver tid kan ændre dette eksempel på sprogbrug.

Vedr. Google:

Atletik & Motion klubber

Atletik & Motion klubber er klubber, grupper eller andre specielle profiler. Du må ikke opsætte en klub på andre individers eller entiteters vegne, med mindre du har fået specifik tilladelse til dette.

Atletik & Motion PRE-UNDERSØGER ELLER GODKENDER IKKE Atletik & Motion klubber, OG KAN IKKE GARANTERE, AT EN Atletik & Motion klub FAKTISK ER OPRETTET OG DRIVES AF DEN FYSISKE PERSON, ENTITET ELLER VIRKSOMHED, SOM ER RETMÆSSIG GENSTAND FOR EN Atletik & Motion klub. EJ HELLER ER Atletik & Motion ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF NOGEN Atletik & Motion klub, ELLER TRANSAKTIONER, DER INDGÅS ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER PÅ ELLER I FORBINDELSE MED ALLE Atletik & Motion klubber, HERUNDER HVORDAN ANSVARLIGE AF Atletik & Motion klubber INDSAMLER, HÅNDTERER, ANVENDER OG / ELLER DELER NOGEN PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DE ANSVARLIGE KAN INDSAMLE FRA BRUGERNE. DU BØR VÆRE FORSIGTIG MED AT TILVEJEBRINGE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL ELLER INDGÅ I ENHVER TRANSAKTION, I FORBINDELSE MED EN Atletik & Motion klub.

Privacy

Vi interesserer os for privatlivets fred for vores brugere. Ved at bruge Atletik & Motion, tillader du at få dine personlige data overført til og behandlet af Atletik & Motion.

Ansvarsfraskrivelse

Atletik & Motion er ikke ansvarlig og hæfter ikke på ingen måde for enhver art af bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på sitet, hvorvidt indsendt af brugerne af Atletik & Motion, af Atletik & Motion eller af tredjemand. Atletik & Motion kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, hvad brugerne lægger på Atletik & Motion og er ikke ansvarlig for indhold, du kan møde på Atletik & Motion eller i forbindelse med enhver art af bruger-indhold eller tredjeparts programmer eller indhold. Atletik & Motion er ikke ansvarlig for adfærden, hvad enten online eller offline, af en bruger af Atletik & Motion.

Atletik & Motion kan være utilgængelig fra tid til anden pga. vedligeholdelse eller af andre grunde. Atletik & Motion påtager sig intet ansvar for eventuel udeladelse, fejl, afbrydelser, sletning, kommunikations-svigt, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til bruger-kommunikation. Atletik & Motion er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske fejl i nogen relaterede eller ikke-relaterede systemer.

Under ingen omstændigheder vil Atletik & Motion være ansvarlig og/eller erstatningsansvarlig for tab eller skader som følge af enhver brugers brug af Atletik & Motion, nogen form for bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på Atletik & Motion eller via Atletik & Motion eller overført til brugerne, eller enhver interaktion mellem brugerne, uanset om det er online eller offline.

Atletik & Motion STILLES TIL RÅDIGHED "AS-IS" OG FRASKRIVER ENHVER OG ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR TITLER, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. SELSKABET KAN IKKE GARANTERE OG LOVER IKKE NOGLE RESULTATER AF BRUGEN AF Atletik & Motion ELLER EN DERMED FORBUNDET APPLIKATION. Atletik & Motion ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALE PÅ Atletik & Motion ER NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE, PÅLIDELIGE, AKTUELLE ELLER FEJLFRIE ELLER AT Atletik & Motion, Atletik & Motion SERVERE ELLER ENHVER APPLIKATION ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU BØR UDVISE FORSIGTIGHED I ANVENDELSEN OG VED DOWNLOAD AF SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALER OG BRUGE PASSENDE SOFTWARE TIL AT OPDAGE OG FJERNE VIRUS. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT DU DOWNLOADER ELLER ANDEN MÅDE MODTAGER INDHOLD, MATERIALE, DATA ELLER SOFTWARE FRA ELLER GENNEM Atletik & Motion OG ENHVER APPLIKATION PÅ EGEN RISIKO OG DISKRETION, OG AT DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR DIN BRUG HERAF OG ENHVER SKADE AF DINE SYSTEMER ELLER UDSTYR, TAB AF DATA ELLER ANDEN SKADE AF NOGEN ART, DER MÅTTE OPSTÅ.

Begrænsning af ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN Atletik & Motion ELLER DETS DIREKTION/BESTYRELSE, ANSATTE ELLER ANDRE INTERESSENTER GØRES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEMAND FOR NOGEN SKADER, HERUNDER ENHVER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA SOM FØLGE AF BRUG AF Atletik & Motion ELLER NOGET AF SITETS INDHOLD ELLER ANDRE MATERIALER PÅ WEBSTEDET, TILGÅET ENTEN VED BESØG PÅ SITET ELLER VIA DOWNLOADS FRA WEBSTEDET, SELVOM Atletik & Motion ER KLAR OVER ELLER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Atletik & Motion HAR TIL ENHVER TID INTET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG I ALLE TILFÆLDE OG UANSET FORM, MED MINDRE ANDET ER PLIGTIGT VED LOV OG DU VIL IKKE VÆRE BERETTIGET TIL ERSTATNING AF NOGEN ART FRA Atletik & Motion UANSET ÅRSAGEN TIL ENHVER HANDLING.

Afbrydelse

Atletik & Motion kan afbryde din profil, slette din profil og ethvert indhold eller oplysninger, du har lagt op på Atletik & Motion og / eller forbyde dig i at bruge eller få adgang til Atletik & Motion anden grund af alle årsager eller ingen årsager til enhver tid efter eget skøn med eller uden varsel.

Tab eller beskadigelse

Du accepterer at holde Atletik & Motion, dets datterselskaber og associerede selskaber, og hver af deres direktører, funktionærer, agenter, entreprenører, partnere og ansatte skadesløse i forbindelse med tab, ansvar, krav, skader, omkostninger og udgifter, herunder eventuelle advokathonorarer, der udspringer af eller i forbindelse med alle slags bruger-indhold, alle tredjepartsprogrammer, software eller indhold du overfører gennem Atletik & Motion, via din brug af Atletik & Motion, via din adfærd i forbindelse med Atletik & Motion eller med andre brugere af Atletik & Motion eller enhver overtrædelse af disse betingelser eller af enhver lov eller rettigheder for nogen tredjepart.

Henvendelser

Du anerkender og accepterer, at ethvert spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, feedback eller andre oplysninger om Atletik & Motion leveret af dig til Atletik & Motion ikke er fortrolige, og bliver udelukkende Atletik & Motion ejendom. Atletik & Motion ejer de eksklusive rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, og skal have ret til ubegrænset brug af disse henvendelser uden kvittering eller kompensation til dig eller nogen anden part.

Andet

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Atletik & Motion om anvendelsen af Atletik & Motion. Et svigt fra Atletik & Motion i at udøve eller håndhæve enhver rettighed eller bestemmelse i disse betingelser, må ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser i denne eller nogen anden instans. Hvis en bestemmelse i aftale-vilkårene kendes ugyldig, fortsætter og forbliver den resterende del af denne aftale i fuld virkning. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for ulovlig, ugyldig eller en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses adskilt fra disse betingelser, og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

Vilkår for tilkøbsmoduler på Atletik & Motion

Herunder bl.a.:
  • CMS / Hjemmeside
  • Webshop
  • Kontingentsystem
  • Bookingmodul
  • Betalingsgateway
Samt øvrige tilkøb baseret på licenser eller abonnementer.

Ansvar:
Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelig erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opfyldelsen af den konkrete opgave, idet leverandørens samlede ansvar dog ikke kan overstige det betalte honorar for de aftalte ydelser.

Leverandøren hæfter ikke for kundens eller tredjeparts eventuelle driftstab, tabt avance eller andre direkte eller indirekte tab.

Leverandøren er ikke ansvarlig og hæfter ikke på ingen måde for enhver art af kundens indhold eller kundens brug af tredjepartsprogrammer. Leverandøren er ikke er ansvarlig for kundens håndtering eller oprettelse af data.

Systemet og Leverandøren kan være utilgængelig fra tid til anden pga. vedligeholdelse eller af andre grunde. Leverandøren påtager sig intet ansvar for eventuel udeladelse, fejl, afbrydelser, sletning, kommunikationssvigt, tyveri, ødelæggelse eller uautoriseret adgang. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i relaterede eller ikke-relaterede systemer.

Leverandørens meddelelse om afvigelser fra det aftalte:
Ressourceforbruget ved gennemførelse af konsulentydelser er baseret på et skøn (herunder også skræddersyningsopgaver, design og opsætning). Det faktiske forbrug kan blive større eller mindre. Leverandøren skal bestræbe sig på at bruge færrest mulige timer. Der faktureres altid kun for det faktiske timeforbrug.

Leverandøren er til enhver tid under aftalen forpligtet til at underrette kunden, såfremt leverandøren vurderer, at arbejdets indhold, omfang, og/eller pris afviger væsentligt fra det aftalte. Kunden afgør, om arbejdet skal færdiggøres efter den eksisterende aftale (evt. med nye prioriteringer), eller om der skal tegnes en ny aftale med ændrede rammer.

Udleveret materiale:
Leverandøren forudsætter, at alt relevant materiale for arbejdets rette afvikling stilles til rådighed. Leverandøren er forpligtet til at behandle alt fortroligt materiale og alle fortrolige oplysninger med absolut diskretion.

Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens eller andres forhold, som de kommer til kundskab om i forbindelse med opfyldelse af en konkret delopgave.

Leverandøren pålægger alle underleverandører og andre, der bistår leverandøren med projektet, tilsvarende forpligtelser.

For kundens personale gælder tilsvarende regler som for leverandøren. Konsulenter og andre, der på kundens vegne deltager i projektet, pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverandørens forhold, som gælder for leverandøren med hensyn til kundens forhold.

Standardsystem:
Der er tale om et standardsystem, som kunden kan anvende ”as-is”. Standardsystemet kan uden varsel ændre sig som følger af forbedringer, udvidelser og fejlrettelser som leverandøren måtte beslutte sig for at tilføre systemet.

ClubPeople modullicens:
Løsningerne er baseret på moduler under standard portalsystemet ClubPeople.

Til aftalen hører en brugslicens, så længe samarbejdet varer. Økonomien vedr. denne licens aftales særskilt.

Betaling:
Ekstraordinære omkostninger f.eks. til rejser udover hovedstadsregionen vil blive faktureret særskilt.

Det fakturerede beløb betales netto kontant pr. 8 dage fra fakturadato.

Priser reguleres årligt pr. den 1. januar med nettoprisindekset, dog mindst 3%.

Ved for sen betaling pålægges morarenter pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Renten er Nationalbankens diskonto + 4%.

Rettigheder:
Ejendomsretten af kildekoden til systemet tilhører ClubPeople. Aftalen afskærer ikke ClubPeople fra udvikling af lignende værktøjer til andre kunder.

ClubPeople forbeholder sig ret til opdateringer af standardfunktionaliteten.

Aftalens varighed:
Aftalen vedr. tilkøbsmodulet er gældende i 36 måneder pr. dato for accept af tilbud og er dermed uopsigelig i denne periode. Aftalen fornyes herefter for 1 år ad gangen under samme vilkår jf. nærværende aftale. Aftalen kan herefter opsiges med 3 måneders skriftligt varsel før næste periodes start.

Misligholdelse:
Både kunde og leverandør er berettiget til uden varsel at opsige aftalen i tilfælde af misligholdelse.

Force majeure:
Begge parter tager forbehold for force majeure.

Tvister:
Dansk rets almindelige regler finder anvendelse vedrørende spørgsmål om nærværende vilkår er misligholdt.

 


Delete item?